Barika

Bordeaux AOC

 

Region/kraj: 

Bordeaux, Francja

Rodzaj: 

Francuska apelacja regionalna klasy AOC z 1936 roku (Appellations d’Origine Contrôlée - kontrolowane pochodzenie o zdefiniowanych wymaganiach jakościowych) dotyczy win młodych, owocowych nadających się od razu do picia i późniejsza, równoległa apelacja Bordeaux Supérieur - raczej dla win potężaniejszych, nadających się do starzenia. Obie apelacje obejmują wina białe i czerwone a także określają dwa rodzaje win różowych bordeaux rosé i bordeaux clairet.

Zwyczjowo region Bordeaux dzieli się na prawy i lewy brzeg, jednak ten podział dotyczy win wyższej klasy oznaczonych apelacją subregionalną (27% produkcji), na przykład Medoc lub Côtes de Bordeaux i apelacjami najwyższymi (tylko 16% całkowitej produkcji), gminnymi takimi jak Saint-Émilion i Saint-Émilion Grand Cru czy Pomerol. W sumie na terenie Bordeaux można wyróżnić ponad 50 apelacji wyższej klasy.

Położenie: 

Apelacja obejmuje cały obszar departamentu Żyronda, w regionie Nowa Akwitania, przeszło 100 tysięcy hektarów. Prefekturą departamentu Żyronda jest miasto Bordeaux.

Geografia: 

Region położony jest w południowo-zachodniej Francji, u ujścia rzek Garonny i Dordogne do Zatoki Biskajskiej. Obie rzeki łączą się ze sobą tuż poniżej centrum Bordeaux, tworząc lejkowate ujście o nazwie Żyronda. Ma ono około 65 km długości, od 3 do 11 km szerokości i powierzchnię 635 km², co czyni z niej największe estuarium w Europie zachodniej. Ze względu na bardzo silne prądy pływowe żegluga na wodach Żyrondy wymaga szczególnej ostrożności. Stoki regionu są łagodnie nachylone w kierunku słońca.

Szczepy: 

Białe:

 • sémillon
 • sauvignon blanc
 • muscadelle

Doadtkowo dopuszczone są białe odmiany, pod warunkiem, że ich udział w winie nie przekroczy 30%

 • colombard
 • mauzac
 • ugni blanc

Czerwone:

 • merlot
 • cabernet sauvignon
 • cabernet franc
 • carménère
 • malbec
 • petit verdot

Klimat: 

Klimat jest łagodny. Regulowany przez bliskość oceanu Atlantyckiego i ujścia rzek. Sam region osłonięty jest zalesionymi terenami regionu Landes. Tereny apelacji cechuje brak gwałtownych skoków temperatur. Zima jest łagodna a wiosną występują liczne opady. Lato jest ciepłe z przynajmniej 15 dniami upalnymi, z temperaturą powyżej 30 stopni. Suma godzin słonecznych w ciągu roku wynosi ponad dwa tysiące, a roczna suma opadów to 900 mm. Mimo sklasyfikowania klimatu w regionie jako łagodny poszczególne roczniki mogą zanacznie różnić się między sobą. Dodatkowo występują lokalne mikroklimaty.

Gleby: 

Dolne pokłady to wapień trzeciorzędowy przykryty warstwą piasku i żwiru pochodzenia polodowcowego. Spotkać też można gleby aluwialne oraz ciężkie żwirowe i gliniaste. W prawobrzeżnej części regionu występuję gleby wapienne i skały osadowe wypełniające zapadliska.

Historia: 

Pierwsze nasadzenia w Bordeaux miały miejsce w I wieku n.e. i były to pierwsze winnice rzymskie poza obszarem śródziemnomorskim, które dostarczały wina dla legionów stacjonujących na terenach dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Jednym z potwierdzonych stanowisk upraw było Saint-Émilion, dzisiejsze miasto i gmina, a także uznana apleacja. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego w V wieku n.e. nastąpił powolny upadek uprawy winorośli. Burzliwe dzieje regionu wojny, wędrówki ludów, najazdy Saracenów Wandalów czy Wizygotów nie sprzyjały rozwojowi regionu. Dopiero w XII wieku, pod panowaniem angielskim, region otrzymał ulgi podatkowe i możliwość rozwoju i na długo stał się monopolistą w handlu z Anglią. Z czasem, po wojnie stuletniej (XIV i XV wiek), tereny powróciły pod panowanie francuskie a nadane przywileje pozostały. Ponadto kolejnych dziesięciu władców Francji kolejno je potwierdzało. Dopiero Ludwik XVI zniósł prawną przewagę Bordeaux nad innymi regionami edyktem z 1776 roku i ustawą z 1789. Okres krwawej rewolucji francuskiej oszczędził winnice w Bordeaux, ponieważ w większości właścicielami byli bogaci mieszczanie. Niszczenie i rozparcelowanie winnic dotyczło głównie winnic przy opactwach i zakonach. XIX wiek był pełen rozwkitu a produkcja win wzrastała. Natomiast w drugiej połowie nastąpiła fala spekulacji i przejmowania winnic. Baron James Mayer Rothschild, wówczas najbogatszy człowiek we Francji, zakupił w 1868 roku za rekordową sumę 4,4 mln złotych franków Château Lafite. Kres rozwojowi regionu położyła fala mączniaka i filoksery (mszyc). Ostatecznie krzewy trzeba było wyciąć a winnice podupadły. Szczepeienie odmian na nowych podkładach odpornych na choroby zajęło kilkanaście lat. Skutkiem słabego rozwoju winiarstwa okazał się gwałtowny spadek jakości win i masowe fałszerstwa. W celu zaradzenia gwałtownemu spadkowi reputacji win z Bordeaux w 1911 roku podjęto pierwsze kroki w celu prawnego uregulowania zasad i sposobów uprawy winorośli i produkcji wina. W 1926 roku baron Philippe de Rothschild wprowadził u siebie zasadę butelkowania wina w winnicy. Dopiero rządowa ustawa z 1935 umożliwiała wprowadzenia zasad apelacji AOC, które nastąpiło w 1936 roku. Okres II wojny światowej powstrzymał rozwój winiarstwa a sprzedaż w sporej częsci obejmowała rynek lokalny i niemiecki. Natomiast okres powojenny był czasem rozkwitu produkcji wina. Rozwój nauki o uprawie winorośli i produkcji wina (enologii) i ogromny wkład uniwersytetu w Bordeaux przyczynił się do wytwarzania win jakoścowych i uznanych na całym świecie. Koniec XX wieku zaowocował ogromnymi inwestycjami w winnice, które zosatły przejęte przez spółki giełdowe. XXI wiek pokazał wyraźnie ogromne zróżnicowanie jakościowe w Bordeaux od tanich win w dyskontach po wielkie wina ze znanych Chateau. Nadprodukcja w regionie i konkurencja nowego świata doprowadziły, że w pierwszych latach przerobiono 1,5 miliona hektolitrów wina na alkohol przemysłowy. Do dzisiaj winiarze z Bordeaux borykają się z problemami finansowymi i regularnie występują po wsparcie UE. Walka o wina z wielkich Chateaux i dobre roczniki jednocześnie przyczynia się do problemów mniejszych producentów. Jednocześnie powszechną praktyką jest sprzedaż winogron do przetwórni i zawieranie kontraktów z sieciami dyskontów sprzedając im wina o najniższej jakośći, do których masowo używa się pestycydów.

Inne: 

Apelacja regionalna Bordeaux AOC obejmuje cały region winiarski Bordeaux i jest najniższą apelacją a wymagania jakościowe nie są wygórowne. Czerwone wina oznaczone Bordeaux AOC lub Bordeaux Superiore stanowią 57% całości produkowanych win w regionie. Natomiast udział win białych jest większy i sięga 70%. W ramach tych apleacji wina mogą pochodzić z dowolnego miejsca w regionie nadającego się do uprawy winorośli, z wyjątkiem terenów podmokłych i zalewowych. Regulacje dotyczą też ograniczenia wydajności do 65 hl/ha w przypadku win białych i 55 hl/ha w przypadku win czerwonych i różowych a gęstość krzewów ograniczona do 2000 na hektar. Dopuszczona jest uprawa winorośli na wysokich pergolach metodą Lenz-Moser i mechanizacja uprawy.
(0)