Barika

Chablis AOC

 

Region/kraj: 

Burgundia, Francja

Rodzaj: 

Chablis AOC (Apellation d'origine contrôlée) jest francuską apelacją powstałą w 1938 roku na mocy decyzji Institut National des Appellations d'Origine (INAO), istniejącego od 1935 roku.

Położenie: 

Apelacja Chablis AOC położona jest w półonocnej części regionu Burgundii, w departamencie Yonne i obejmuje gminy: Beines, Béru, Chablis, Fyé, Milly, Poinchy, La Chapelle-Vaupelteigne, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Collan, Courgis, Fleys, Fontenay-Près-Chablis, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Poilly-sur-Serein, Préhy, Villy i Viviers.

Geografia: 

3 600 hektarów należących do apelacji roziąga się wzdłóż doliny rzeki Serein, która przepływa z południa na północ dzieląc region na dwie części.

Szczepy: 

Zgodnie z zasadami apelacyjnymi dopuszczony do uprawy jest tylko jeden szczep:
  • chardonnay

Klimat: 

Klimat jest półkontynentalny z mroźnymi zimami i gorącym latem. Północna część departamentu Yonne, na którego terenie leży Chablis jest też pod wyraźnym wpływem klimatu oceanicznego. Ostatecznie klimatolodzy skłaniają się do użycia sformułowania - zmodyfikowany klimat oceaniczny - co odzwierciedla złożoność i wyjątkowość klimtu w apelacji Chablis.

Lokalne mikrokilmaty, ukształtowanie terenu, uwarunkowania geologiczne i historyczne mają ogromny wpływ na podział parceli i klasyfikację win w regionie.

Gleby: 

Region winiarski Chablis położony jest w basenie sedymentacyjnym, który liczy 150 milionów lat i w epoce jurajskiej był dnem płytkiego morza. Osady wapienne głównie skaładją się z pozostałości ostryg i innych małych organizmów. Burgundia, w ramach której znajduje się region winiarski Chablis, przywiązuje nadzwyczajną wagę, większą niż w pozostałych regionach Francji, do rodzaju gleb i podłoża.

Historia: 

Historia uprawy winorośli w regionie Chablis sięga XII wieku. Pierwsze uprawy winorośli prowadził zakon cystersów. Szczególnie zasłużyło się Opactwo Pontigny, które otrzymało winnice o nazwie Chablis. Pierwszy opis wina pochodzi z połowy XIII wieku i dotyczy wina ze szczepu chardonnay, który z czasem upowszechnił sie w całej Burgundii. W XV wieku tereny Chablis stały się częścią Królestwa Burgundii. Wino było wysyłane do Frlandrii i Pikardii. W kolejnych wiekach export obejmował już Wyspy Brytyjskie. W okresie rewolucji francuskiej właściciele zostali pozbawieni winnic a ich winnice sprzedane na aukcji. Do upadku produkcji wina w regionie przyczynił się rozwój kolei, który umożliwił importerom łatwy dostęp do tanich win z innych regionów. Ostatecznie, pod koniec XIX wieku plaga grzybicy w 1886 roku a następnie, w kolejnym, filoksery (mszyc) ostatecznie wyniszczyła krzewy. Odtworzenie upraw zajęło 15 lat. W tym czasie wielu rolników porzuciło uprawę winorośli. W celu przeciwdzałania kryzysowi w regionie powołano do życia w 1938 roku Apelację Chablis czyli prawną ochronę nazwy Chablis, dopuszczając tylko jeden szczep winorośli i określają zasady obejmujące wszystkich winogrodników. Oczekiwany rozwój nastąpił dopiero w drugiej połowie XX wieku wraz z rozwojem nowych technik upraw, umiejętnością ochrony przed przymrozkami i światowym trendem w uprawie chardonnay.

Inne: 

W regionie winiarskim Chablis wyróżniamy cztery podregiony Village - apelacje wiejskie, w ramach regionalnej apelacji AOC:
  • Petit Chablis - apelacja odpowiada za 18% produkcji wina w regionie. Wino może być produkowane we wszystkich gminach regionu Chablis.
  • Chablis - 66% produkcji
  • Chablis Premier Cru - 15% produkcji wina w regionie. Obejmuje gminy: Beines, Chablis, La Chapelle-Vaupelteigne, Chichée, Courgis, Fleys, Fontenay-Près-Chablis, Fyé, Maligny, Milly and Poinchy. W ramach tych gmin wyróżnionych jest 17 głównych siedlisk posiadających własną flagę (obejmujących 40 miniejszych), występującyh na prawym i lewym brzegu rzeki Serein. Potencjał starzenia wynosi od 5 do 10 lat.
  • Chablis Grand Cru - wino z tej apelacji stanowi tylko 1% (100 ha) całej produkcji w regionie. Teren upraw obejmuje głównie miejscowość Chablis, ale także w Fyé i Poinchy. Są to tereny położone tylko na prawym brzegu rzeki Serein i dotyczą tylko 7 siedlisk: Blanchot, Bougros, Les Clos, Grenouilles, Preuses, Valmur and Vaudésir. Potencjał starzenia to 10-15 lat, w wyjątkowych winach może być dłuższy. Apelacja jest perłą w koronie Chablis, a poszczególne siedliska pokazują swoją subtelną róznicę i mają unikalny charakter.

Nazwy poszczególnych siedlisk (w Burgundii używa się nazwy Climat) można umieścić na etykiecie.

Sama nazwa Climat może dotyczyć pojedyńczej winnicy, części winnicy lub parceli i stanowi określenie specyficznego rodzaju, gleby, nałonecznienia, mikroklimatu, topografi i tradycji uprawy. Moją również swoją konotację historyczną. Pierwsze Climat zosatały opisane już w XII wieku. Dzisiaj odnosi się tylko do win kalsy Premier Cru lub Grnad Cru. W sumie dzisiaj w regionie Chablis wyróżnia sie 47 Climats i wszystkie z nich zarejestrowane są w urzędzie katastralnym.

Kolejną nazwą używaną w Burgundii a odnoszącą się do poszczególnych siedlisk lub obszaru ziemi jest Lieu-dit. Głównie odnosi się on do historycznego i topograficznego charakteru winnicy lub jej części. Dzisiaj jak i przeszłości nazwy Climat i Lieu-dit były używane zamiennie. Jednak podstawowa różnica polega na tym, że w jednym Climat może być kilka lieu-dit lub jeden Climat może obejmować tylko część Lieu-dit

(0)