Barika

Petit Chablis AOC

 

Region/kraj: 

Burgundia, Francja

Rodzaj: 

Petit Chablis jest apelacją powstałą dopiero w 1944 roku, w ramach apelacji Chablis AOC (Apellation d'origine contrôlée) z 1938 roku na mocy decyzji Institut National des Appellations d'Origine (INAO), istniejącego od 1935 roku.

W ramach apelacji produkowane jest 18% wszystkich win w Chablis na powierzchni 1000 hektarów.

Położenie: 

Apelacja położona jest w półonocnej części regionu Burgundii, w departamencie Yonne i obejmuje wszystkie gminy regionu winiarskiego Chablis.

Geografia: 

Tereny apleacji znajdują się na wyższych zboczach lub na początku płaskowyżu na wysokości 230 do 280 metrów nad poziomem morza, o zróżnicowanej orientacji i rozciągają się po obu stronach rzeki Serein.

Szczepy: 

Zgodnie z zasadami aplacji dopuszczony jest tylko jeden szczep winorośli:
  • chardonnay

Klimat: 

Klimat jest półkontynentalny z mroźnymi zimami i gorącym latem. Północna część departamentu Yonne, na którego terenie leży Chablis jest też pod wyraźnym wpływem klimatu oceanicznego. Ostatecznie klimatolodzy skłaniają się do użycia sformułowania - zmodyfikowany klimat oceaniczny - co odzwierciedla złożoność i wyjątkowość klimtu w apelacji Chablis.

Lokalne mikrokilmaty, ukształtowanie terenu, uwarunkowania geologiczne i historyczne mają ogromny wpływ na podział parceli i klasyfikację win w regionie.

Gleby: 

W ramach aplecji Petit Chablis wyznaczone parcele obejmują gleby nieco młodsze niż w przypadku pozostałych kategorii apelacji Chablis. Powstały one w okresie późnej Jury w wieku tytońskim i obejmują okres neokimeryjskiej fazy górotwórczej. Był to okres tworzenia się wapieni i margli. Dodatkowo region Chablis położony jest w basenie sedymantacyjnym i jest bogaty w złoża skaminiałych amonitów. Gleby składają się z twardych, brązowych wapieni i płatów piaszczystych mułów.

Historia: 

Historia uprawy winorośli w regionie Chablis sięga XII wieku. Pierwsze uprawy winorośli prowadził zakon cystersów. Szczególnie zasłużyło się Opactwo Pontigny, które otrzymało winnice o nazwie Chablis. Pierwszy opis wina pochodzi z połowy XIII wieku i dotyczy wina ze szczepu chardonnay, który z czasem upowszechnił sie w całej Burgundii. W XV wieku tereny Chablis stały się częścią Królestwa Burgundii. Wino było wysyłane do Frlandrii i Pikardii. W kolejnych wiekach export obejmował już Wyspy Brytyjskie. W okresie rewolucji francuskiej właściciele zostali pozbawieni winnic a ich winnice sprzedane na aukcji. Do upadku produkcji wina w regionie przyczynił się rozwój kolei, który umożliwił importerom łatwy dostęp do tanich win z innych regionów. Ostatecznie, pod koniec XIX wieku plaga grzybicy w 1886 roku a następnie, w kolejnym, filoksery (mszyc) ostatecznie wyniszczyła krzewy. Odtworzenie upraw zajęło 15 lat. W tym czasie wielu rolników porzuciło uprawę winorośli. W celu przeciwdzałania kryzysowi w regionie powołano do życia w 1938 roku Apelację Chablis czyli prawną ochronę nazwy Chablis, dopuszczając tylko jeden szczep winorośli i określają zasady obejmujące wszystkich winogrodników. Oczekiwany rozwój nastąpił dopiero w drugiej połowie XX wieku wraz z rozwojem nowych technik upraw, umiejętnością ochrony przed przymrozkami i światowym trendem w uprawie chardonnay.

Inne: 

W regionie winiarskim Chablis wyróżniamy cztery podregiony Village - apelacje wiejskie, w ramach regionalnej apelacji AOC:
  • Petit Chablis
  • Chablis
  • Chablis Premier Cru
  • Chablis Grand Cru
(0)