Barika

Elbling

Ampélographie. Traité général de viticulture


Odmiana ta ma długą historię i od średniowiecza pokrywała większość winnic w Niemczech, a od początku XX wieku była najbardziej uprawianą odmianą w tym kraju, ale od tamtej pory podupadała.

 

(0)