Barika

RoupeiroInne nazwy: alva (w Alentejo), codega (w Douro).

 

(0)